Baykuş: Felsefe Yazıları,

“Baykuş Felsefe Sahnesi” adıyla gerçekleştirdiği sekizinci video konferans oturumunda Mustafa Tüzel ve Soner Soysal’ın katılımıyla “Nietzsche’nin Dili, Zamansallığı, Kudret İradesi” konusunu ele alıyor.

Katılımcılar: Mustafa Tüzel ve Soner Soysal
Düzenleyiciler: Güçlü Ateşoğlu, Kurtul Gülenç ve Iraz Yaşar http://www.baykusfelsefe.com